Nagrody i stypendia sportowe Wójta Gminy Zielonki – dla naszych zawodniczek!

Jest nam niezmiernie miło poinformować, że Wójt gminy Zielonki przyznał stypendia i nagrody sportowe dla trenera i zawodników za osiągnięcia sportowe w 2021 roku. Wśród wyróżnionych znalazło się aż 21 zawodniczek na co dzień trenujących w drużynach LIDERKI, LIDERKI STARS, LIDERKI TOP i MINI LIDERKI oraz nasza Pani trener.

Wszystkim nagrodzonym serdecznie gratulujemy!

https://bip.malopolska.pl/gzeaszielonki,a,2087849,stypendia-nagrody-sportowe-wojta-gminy-zielonki-przyznane.html