KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „LIDERKI”

ul. Na Piaski 12, 32-087 Zielonki
NIP: 5130262008 REGON: 384126640
Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
wpisane do ewidencji starosty krakowskiego
pod numerem: SKFnpdzg/69

telefon: 504 692 288
e-mail: liderki@liderki.com.pl