KLUB TAŃCA SPORTOWEGO „LIDERKI”

  ul. Na Piaski 12, 32-087 Zielonki
  NIP: 5130262008 REGON: 384126640
  Stowarzyszenie Kultury Fizycznej
  wpisane do ewidencji starosty krakowskiego
  pod numerem: SKFnpdzg/69

  telefon: 504 692 288
  e-mail: liderki@liderki.com.pl

  Administratorem Twoich danych osobowych jest Katarzyna Gazda-Suchanek. Przetwarzamy Twoje dane wyłącznie w celu udzielenia odpowiedzi na pytanie zawarte w formularzu kontaktowym (podstawa przetwarzania danych to realizacja naszych prawnie uzasadnionych interesów administratora w postaci komunikacji z użytkownikami strony). Twoje dane będą przetwarzane nie dłużej, niż jest to konieczne do udzielenia Ci odpowiedzi, a po tym czasie mogą być przetwarzane przez okres przedawnienia ewentualnych roszczeń. Podanie przez Ciebie danych jest dobrowolne, ale konieczne do tego, żeby odpowiedzieć na Twoje pytanie. Masz prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia swoich danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego.