DOTACJA na rok 2022 dla LIDEREK

Klub Tańca Sportowego „LIDERKI” jest jednym z podmiotów, którym władze Gminy Zielonki przyznały wsparcie finansowe na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2022. Nasz KLUB wystąpił ze stosownym wnioskiem, który został pozytywnie zaopiniowany. Dzięki pozyskanej dotacji, kolejny rok z rzędu nasze zawodniczki będą mogły uczęszczać na zajęcia gimnastyczne. W tym roku Klub planuje także zakup kolejnego sprzętu.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 326/20521 Wójta Gminy Zielonki z dnia 130grudnia 2021 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021, z budżetu Gminy Zielonki udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

https://bip.malopolska.pl/gzeaszielonki,a,2041339,wsparcie-finansowe-klubow-sportowych-w-zakresie-sprzyjania-rozwojowi-sportu-w-gminie-zielonki-w-2022.html

Dziękujemy Gminie Zielonki za przyznane dofinansowanie!