Dotacje na rok 2021 również dla nas!

KTS LIDERKI jest jednym z podmiotów, którym Wójt Gminy Zielonki przyznał wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu w 2021 roku. Nasz KLUB wystąpił ze stosownym wnioskiem, który został pozytywnie zaopiniowany. Dzięki pozyskanej dotacji, ułatwiony będzie zakup nowego sprzętu do ćwiczeń oraz organizacja zajęć gimnastyczno-tanecznych.

Zgodnie z zarządzeniem Nr 254/2020 Wójta Gminy Zielonki z dnia 18 grudnia 2020 roku w sprawie przyznania wsparcia finansowego na realizację zadania własnego gminy Zielonki  w zakresie sprzyjania rozwojowi sportu na rok 2021, z budżetu Gminy Zielonki udzielono dotacji celowej następującym podmiotom:

L.p.WnioskodawcaNazwa zadaniaKwota dotacji       w zł
1Ludowy Klub Sportowy “Zieleńczanka” ZielonkiEdukacja i upowszechnianie kultury fizycznej na terenie Gminy Zielonki wśród wszystkich grup wiekowych154 000,00
2Klub Sportowy “Bibiczanka” BibicePrzygotowanie klubu sportowego BIBICZANKA  do współzawodnictwa sportowego130 000,00
3Klub Sportowy Towarzystwo Sportowe “Węgrzce”Edukacja kultury fizycznej145 000,00
4Gminny Młodzieżowy Klub Sportowy ,,ZIELONKI”Edukacja dla kultury fizycznej12 000,00
5Uczniowski Klub Sportowy ,,Korzkiew”Przeciwdziałanie skutkom pandemii za pomocą aktywności fizycznej na terenie Korzkwi i okolicznych miejscowości22 780,00
6Krakowska Akademia SportuRozwój sportu w Gminie Zielonki, sekcja OYAMA KARATE  12 000,00
7Klub Tańca Sportowego „Liderki”Upowszechnianie sportu poprzez zajęcia sportowe i taneczne w Gminie Zielonki15 000,00

https://gzeaszielonki.pl/602-wsparcie-finansowe-klubow-sportowych-w-zakresie-sprzyjania-rozwojowi-sportu-w-gminie-zielonki-w-2021-roku-490-780-tys-zl.html

Za przyznaną dotację dziękujemy władzom Gminy Zielonki.